Skip to main content
Hender til personer fra tre generasjoner som holder et rødt hjerte

Våre verdier og prinsipper

Verdiene som leder våre beslutninger står skrevet i vårt Credo. Johnson & Johnson er drevet av et sterkt verdigrunnlag som setter pasientenes behov og livskvalitet først. Robert Wood Johnson, som var toppleder for selskapet fra 1932 til 1963 og også medlem av familien som grunnla selskapet, skrev vårt Credo i 1943 rett før Johnson & Johnson ble et børsnotert firma. Dette var lenge før noen hadde hørt om uttrykk som “corporate social responsibility.” Vårt Credo er mer enn bare et moralsk kompass. Åpenhet og etisk adferd er grunnpilarene vi bygger på for å få tillit i de lokalsamfunn hvor vi driver virksomhet. Vi mener det er en oppskrift på suksess. Det faktum at Johnson & Johnson er ett av bare en håndfull selskaper som har blomstret gjennom mer enn et århundre fullt av endringer, er et bevis på nettopp det.

Vårt Credo sier:

Vårt fremste ansvar har vi overfor leger, sykepleiere og pasienter, mødre og fedre og alle som bruker våre produkter og tjenester. For å kunne tilfredsstille deres behov må alt vi gjør være av høy kvalitet. Vi må alltid streve etter å redusere våre kostnader for å holde fornuftige priser. Kundenes bestillinger må ekspederes raskt og korrekt.

Våre leverandører og distributører må gis mulighet til å oppnå en rimelig fortjeneste. Vi har ansvaret for våre ansatte, de menn og kvinner som arbeider hos oss over hele verden. Hver og en må betraktes som et individ, og respekteres for sin egenverdi og sine egne fortjenester. De skal ha en følelse av trygghet i sitt arbeid.

Lønningene skal være rettferdige og stå i forhold til den personlige innsatsen. Arbeidsforholdene skal være hygieniske, velordnede og sikre.

Vi må være oppmerksomme på forhold som kan være til støtte for våre ansatte med familieansvar. De ansatte må åpent kunne komme med forslag og klager. Alle, som er kvalifisert, skal ha samme mulighet til ansettelse, utvikling og avansement. Vi må ha kompetente ledere som opptrer rettferdig og etisk riktig.

Vi har ansvar overfor det samfunn vi lever i og arbeider for, såvel lokalt som globalt. Vi må strebe etter å være gode medborgere - støtte samfunnets virksomhet og sosialt arbeid, og å bære vår del av skattene. Vi må stimulere til forbedringer i samfunnet - bedre helse og utdannelse. Vi må ta vare på de eiendommer vi har rett til å bruke og råde over, samt verne om miljø og naturens ressurser.

Til slutt har vi også ansvar overfor våre aksjeeiere. Virksomheten skal gi en rimelig fortjeneste. Vi må eksperimentere med nye ideer. Forskning må fortsette, nye utviklingsprogram må settes i gang og feiltagelser må utbedres. Nytt utstyr må kjøpes, nye lokaler anskaffes og nye produkter lanseres. Reserver må bygges opp for å stå imot dårlige tider. Når vi arbeider etter disse prinsippene bør våre aksjeeiere være sikret en rimelig avkastning.