Skip to main content
En kunde og en apotekmedarbeider i et apotek

Daktacort®

Daktacort brukes til behandling av kløende fotsopp hos voksne. Typiske symptomer kan være rød hud, kløe og svie. Daktacort inneholder mikonazol som er et sopphemmende middel med effekt mot flere typer sopp, samt også effekt mot enkelte bakterier. Det inneholder også hydrokortison som virker betennelseshemmende og kløestillende.

Fotsopp er en vanlig hudsykdom som smitter lett og bør behandles. Soppen trives godt i fuktige miljøer, og man kan for eksempel bli smittet ved å gå barbeint i felles garderobedusj.

daktacort_cream_15g_3d_no.png

Daktacort 15 g krem mot kløende fotsopp

DAKTACORT® (mikonazol/hydrokortison). Reseptfritt legemiddel mot kløende fotsopp hos voksne og barn over 18 år. Skal ikke brukes ved virusinfeksjoner i huden eller under sårbehandling. Kontakt lege dersom du ikke føler deg bedre etter 1 uke. Les pakningsvedlegget før bruk. JNTL Consumer Health (Finland) Oy Sweden AB.