Skip to main content

Juridisk erklæring

Alt innholdet på dette nettstedet www.consumerhealthcare.no eies eller kontrolleres av JNTL Consumer Health (Norway) AS, og er beskyttet av internasjonale regler om opphavsrett. Du kan laste ned innholdet kun til personlig bruk til ikke-kommersielle formål.

Ingen endringer eller videre reproduksjon av innholdet er tillatt. Ut over dette må innholdet verken kopieres eller benyttes på noen måte. 

Eierne av dette nettstedet gjør det som rimelig kan forventes for å sørge for at informasjonen på nettstedet er nøyaktig og oppdatert, men vil verken påstå eller garantere at all informasjon som er inkludert, er hundre prosent nøyaktig, oppdatert eller fullstendig. Eierne fraskriver seg alt ansvar for skade på utstyr eller personer som følge av din tilgang til dette nettstedet, eller mangel på slik tilgang, eller at du stoler fullt ut på den informasjonen som forekommer på dette nettstedet. Siden er laget for besøkende fra Norge.

Dette nettstedet kan inneholde lenker og litteraturhenvisninger til andre nettsteder, men eierne har intet ansvar for innholdet på vedkommende nettsteder, og kan ikke trekkes til ansvar for skader på utstyr eller personer som følge av deres innhold. De lenkene til andre nettsteder som er gitt, er bare ment som en hjelp til brukerne av dette nettstedet.

Vare- og servicemerker, handelsnavn, firmaprofilering og produkter på dette nettstedet er beskyttet ved lov i Norge og internasjonalt. Ikke noe av det forannevnte kan benyttes uten forutgående skriftlig tillatelse av eierne av dette nettstedet, unntatt for å identifisere selskapets produkter eller tjenester.

All personlig informasjon i elektronisk kommunikasjon til dette nettstedet er underlagt dette nettstedets Behandling av personopplysninger. Eierne av dette nettstedet kan fritt bruke eller kopiere all annen informasjon i all slik kommunikasjon, også ideer, oppfinnelser, konsepter, teknologi og ekspertise som nevnes i slik kommunikasjon, uansett formål. Dette kan omfatte å la tredjeparter få innsyn i slik informasjon og/eller utvikle, produsere og/eller markedsføre varer eller tjenester.

Den som sender kommunikasjon til dette nettstedet eller på annen måte sender kommunikasjon til eierne av dette nettstedet, har selv ansvaret for innholdet og informasjonen i vedkommende kommunikasjon, medregnet sannferdigheten og nøyaktigheten.

Johnson & Johnson Consumer Nordic, a division of JNTL Consumer Health (Norway) AS

Besøksadresse:
Kristian Augusts Gate 13,
0164 Oslo
Postadresse: Postboks 144
1325 Lysaker
Selskapets organisasjonsnummer – 928 430 510