Skip to main content
Apotekmedarbeider

Vermox®

Vermox er et reseptfritt legemiddel for behandling av småmark. Kan brukes av voksne og barn over 2 år.

Småmarkinfeksjoner er vanlige i barnefamilier og spres ofte til samtlige familiemedlemmer. Hun-marken legger egg rundt endetarmsåpningen om natten. Dette gir en plagsom kløe og tilleggsinfeksjoner kan lett oppstå hvis huden blir sår og oppskrapet. Ved kløe festes eggene til fingre og negler. Egg kan deretter lett overføres til munnen ved f.eks. suging på fingre eller neglebiting, forårsake reinfeksjon og spres til andre familiemedlemmer ved direkte kontakt eller via mat, håndklær, sengetøy osv.

Vermox 6 tabletter mot småmark, 100 mg
Vermox mikstur mot småmark, 30 ml

VERMOX® (mebendazol). Reseptfritt legemiddel til behandling av småmark hos voksne og barn over 2 år. Les pakningsvedlegget før bruk. JNTL Consumer Health (Finland) Oy Sweden AB.