Skip to main content
En mann og dame som sitter på mobilene sine i en sofa

Reseptfrie legemidler

MICROLAX® Reseptfritt legemiddel til bruk ved forstoppelse. Brukes kun i korte perioder. Kontakt lege ved vedvarende problemer, magesmerter av ukjent årsak eller betennelse i tynn- eller tykktarmen. Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker ethvert legemiddel mot forstoppelse, inkludert MICROLAX® dersom du er gravid eller ammer, eller dersom du skal gi legemidlet til et barn. Les pakningsvedlegget før bruk.

IMODIUM® (loperamid). Reseptfritt legemiddel ved akutt diaré hos voksne og barn over 12 år. Kontakt lege dersom du har kraftig diaré, høy feber, blod i avføringen eller dersom diaréen ikke har gitt seg etter 2 dager. Les pakningsvedlegget før bruk.

IMODIUM® Comp (loperamid/simetikon). Reseptfritt legemiddel til bruk ved akutt diare med luftplager hos voksne og barn over 12 år. Kontakt lege dersom diaréen ikke gir seg etter 2 dager, om du har høy feber eller blod i avføringen. Les pakningsvedlegget før bruk.

PEPCID® (famotidin). Reseptfritt legemiddel mot halsbrann og sure oppstøt. Skal ikke brukes til barn under 12 år. Kontakt lege ved stadig tilbakevendende plager, ved graviditet og amming eller dersom du ikke blir bedre etter 2 uker. Les pakningsvedlegget før bruk.

IMOGAS® (simetikon). Reseptfritt legemiddel mot oppblåsthet og luft i magen hos voksne og barn over 15 år. Kontakt lege dersom du ikke blir bedre etter 10 dager eller ved langvarig forstoppelse. Les pakningsvedlegget før bruk.

LIVOSTIN® (levokabastin). Reseptfritt legemiddel til bruk ved allergi. Kontakt lege før bruk av øyedråper til barn under seks år, plager i bare ett øye eller om du ikke blir bedre etter 2 dager. Les pakningsvedlegget før bruk.

VERMOX® (mebendazol). Reseptfritt legemiddel til behandling av småmark hos voksne og barn over 2 år. Les pakningsvedlegget før bruk.