Skip to main content

Fungoral®

Fungoral® hodebunnskur

Hele 1 av 5 nordmenn sliter med flass. Årsaken er vanligvis overvekst av gjærsoppen Malassezia som de fleste har i hodebunnen. Fungoral® er en hodebunnskur som hemmer veksten av soppen, selve årsaken til flass. Fungoral® anvendes to ganger i uken de første fire ukene, og deretter ca én gang i uken for vedlikeholdsbehandling. Vask håret med din vanlige sjampo før Fungoral® kur.

FUNGORAL® sjampo (ketoconazol). Reseptfritt legemiddel mot flass og andre hudforandringer i hodebunnen. Unngå å få sjampoen i åpne sår eller i øynene. Kontakt lege dersom du ikke føler deg bedre etter 4 uker. Les pakningsvedlegget før bruk. McNeil Sweden AB.